F1 Felgenrenser Chrome special rengøring 1L

PDFPrintE-Mail
Felgenrenser Chrome special blev specielt udviklet til forkromede hjul, højglanspoleret, forkromet og delvist forkromet fælge samt til egehjul på historiske køretøjer.
Variantens grundpris: kr135.00
Salgspris fratrukket rabat:
Brutto-salgspris: kr135.00
Total:kr135.00
Rabat:
Moms Ialt:
Pris / kg:
Beskrivelse

Felgenrenser Chrome special blev specielt udviklet til forkromede hjul, højglanspoleret, forkromet og delvist forkromet fælge samt til egehjul på historiske køretøjer.
Produktet er syrefrit og angriber ikke krom eller egertråde på egerhjul. Ud over en meget stærk rengøringseffekt på glatte overflader har den også en bagglanseffekt. Dette betyder, at hvis fælgene er blevet renset med fælgensrenser og derefter fordampet, opstår der en blank effekt, når overfladen tørrer, som om kanten, inklusive egerne, var nypoleret. Chrome ser frisk poleret ud efter rengøring.

 


Klassificering i henhold til forordning (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

FARE

Advarsler om fare

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedsinstruktioner

Hvis det er nødvendigt med lægehjælp, skal du have en produktbeholder eller etiket til hånden. HVIS I ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i et par minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser. Fortsæt med at skylle. Ring straks til et GIFTINFORMATION / læge.

Anmeldelser

Der er endnu ikke foretaget en produktanmeldelse af dette produkt