F1 FERTAN insektfjerner GEL 1L

PDFPrintE-Mail
Fjerner også stædigt snavs. FERTAN insektfjerner gel fjerner alle insektrester helt fra forruden Fremragende til rengøring foran på bilen (f.eks. Motorhjelm, kofanger, kølergitter, forlygter og plastlinser) Perfekt som en rengøringsmiddel til bilvask.
Variantens grundpris: kr78.00
Salgspris fratrukket rabat:
Brutto-salgspris: kr78.00
Total:kr78.00
Rabat:
Moms Ialt:
Pris / kg:
Beskrivelse

 


Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

FARE
Advarsler om fare

Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedsinstruktioner

Hvis det er nødvendigt med lægehjælp, skal du have en produktbeholder eller etiket til hånden. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsesbeklædning / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. HVIS I ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i et par minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser. Fortsæt med at skylle.

Anmeldelser

Der er endnu ikke foretaget en produktanmeldelse af dette produkt